بایگانی نویسنده: admin

فولی هرزگرد چیست؟

فولی هرزگرد: هرزگرد یا به اختصار ASR قطعات خودرو ( Regulation Skid Acceleration (در واقع یک فولی مانند میباشد کهروی یک بلبرینگ تنظیم شده است و به جایی به غیر از بدنه موتور اتصال دیگری ندارد. هنگامی که تسمه را در دو فولی باال وپایین جا میاندازند به منظور اینکه درجه سفتی آن را تنظیم […]

چگونگی روش باز کردن توپی چرخ جلو پراید

روش باز کردن توپی چرخ جلو پراید: برای بازکردن توپی چرخ جلو ،با ابزار مخصوص، توپی ودیسک ترمزرا قفل کنید تاز از دوران انها جلوگیری شود. پس از خارجکردن اشپیل مهرهسر پلوس ، مهره سرپلوس را بازکنید تا پلوس از توپی جدا شود. از طرفی با بازکردن پیچهای اتصال دیسک ترمز به توپی،دیسک ترمز نیز […]

توپی چرخ

توپی چرخ چیست؟ یکی از قطعات مهم خودرو توپی چرخ یا به انگلیسی Wheel hub است.توپی چرخ قطعه ای است که نه تنها باعث چرخیدن چرخ میشود بلکه به عنوان تکیه گاهی برای چرخ نیز محسوب میشود. توپی چرخ بخش مهمی از چرخ های جلو و عقب خودرو است. این قطعات رابط بین چرخ و […]